فارسی انگلیسی

آزمایشات سیمان


خط تولید سیمان شامل طرح های ابتکاری مانند اندازه گیری قدرت ژلی استاتیک (SGSM) که توانایی ما را برای توسعه فناوریهای جدید برای پاسخگویی به مشتری و صنعت نشان می دهد هم چنین آنالیزور التراسونیک سیمان ، بلندر سرعت ثابت ، دستگاههای مورد نیاز برای توسعه خواص سیمان مطابق استاندارد سیمان ساخته شده است.

bath
حمام
Cement
دانسیته سیمان
Compressive
کشش فشاری
Consistometers
قوام
Filtration
فیلتراسیون
Fluid loss
افت روان شدن
Gas migration
مهاجرت گاز
Permeability
نفوذپذیری
Rheology
رئولوژی
slurry
آماده سازی دوغاب
thickening
زمان سفت شدن
supplies
قطعات یدکی