فارسی انگلیسی

Coesfeld > دینامیکی


DeMattia

تست DeMattia


Hydraulic

آنالیز گسستن هیدرولیکی


Electro

آنالایزر گسستن الکترو


Fitting

آنالایزر گسستن فیتینگ


Biaxial Test stand

استند تست دوبعدی


force and travel

تستر خستگی (نیرو وحرکت )


Fatigue Tester

تستر خستگی (حرکت)