فارسی انگلیسی

رنگهای محلول در آب edicol - رنگهای محلول در آب EC(پودر و گرانول )

Colour reference Product Name Powder Granules CI Number Light Temp Acid Alkali
Tartrazine 36008 36027 19140
Quinoline Yellow 36012 36016 47005
Sunset Yellow 36005 36026 15985
Carmoisine 36011 36025 14720
Amaranth 36010 16185
Ponceau 4R 36002 36029 16255
Erythrosine 36003 45430
Allura Red 36022 36037 16035
Brown HT 36007 36051 20285
Green S 36006 44090
Brilliant Blue 36021 36036 42090
Patent Blue V(Na) 36017 36038 42051
Patent Blue V(Ca) 36001 42051
Indigo Carmine 36009 73015
Black PN 36004 28440
 ضعیف    متوسط   خوب