فارسی انگلیسی

Coesfeld > قدرت برخورد


Impact Tester Primus

تستر برخورد Primus ( بالای 300 ژول )


Impact Tester Magnus

تستر برخورد Magnus ( بالای 1380 ژول )


Brittleness Temperature Tester

تستر دمای شکنندگی


High Speed Impact Tester

برخورد ضربه سرعت بالای 50 متر بر ثانیه