فارسی انگلیسی

آزمایشات مایعات حفاری


خط محصولات مایعات حفاری شامل طرح های ابتکاری مانند دستگاه مدل ویسکومتر 600 که به عنوان توانایی ما در توسعه فناوریهای جدید برای پاسخگویی به مشتریان و صنعت نشان می دهد هم چنین دستگاههای آون های غلطک دار ،ترازوهای مخصوص لجن ،فیلتر پرس و دستگاههای دیگر مورد نیاز برای ارزیابی خواص مایعات حفاری مطابق با استاندارد آن ساخته شده است.

Viscosity
ویسکوزیته
Filtration
فیلتراسیون
Aging
زمان عمر
Density
دانسیته
Retorts
اتاقک تقطیر
Lubricity
روان کننده
swelling
متورم شدن
Resistivity
مقاومت ویژه
Sticking
چسبندگی
ph analysis
آنالیز PH
kits
کیت
Corrosion Testing
آزمایشات خوردگی
mud logging
دوغاب ورودی
particle size
سایز ذرات