فارسی انگلیسی

Univar

Univar Color


کمپانی Univar طیف گسترده ای از رنگ ها و ترکیب ها را برای کاربردها و صنایع مختلف ارانه می دهد. تمرکز این کمپانی بر عرضه رنگ به مواد غذایی، دارویی،صنعتی ،صنایع مراقبت های شخصی وطعم دهنده ها می باشد . رنگ Univar دارای یک شبکه توزیع جهانی است که خواسته های مشتریان بدون توجه به جایی که آنها در جهان هستند را تامین می کند.


www.Univarcolour.com